PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

AKTUALNOŚCI
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA już nie jest SAMA!"

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
  Projekt jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy - do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
  Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub pełnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
  W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.

  Dodano: 2018-10-26 więcej
 • Informacja o projekcie "PROSTO do PRACY!"

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację wszystkich staży zawodowych przewidzianych w projekcie "PROSTO do PRACY!". Staże zawodowego są organizowane m.in. w przedsiębiorstwach współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Stażyści zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe w miejscu pracy pod okiem opiekuna. 

  Dodano: 2018-10-26 więcej
 • Zapytanie ofertowe nr 1/2018/7.1/PP

   

   

  Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań pośrednika pracy na potrzeby wsparcia uczestniczek projektu „MAMA już nie jest SAMA!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2018-10-25 więcej

Zobacz wszystkie aktualności