PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

Oferta

Skuteczne pozyskanie środków na rozwój firmy to nie tylko wniosek. O sukcesie projektu stanowi jego kompleksowa analiza ryzyka i znalezienie unikatowości na tle setek innych. Pomoc klientom w znalezieniu funduszy jest dla nas krystalizowaniem koncepcji w jasny plan działania.


Oferta w zakresie obsługi projektów unijnych skierowana jest do instytucji oraz firm, które zamierzają skutecznie pozyskać środki finansowe na realizację projektu.


Usługa w obszarze projektów unijnych obejmuje:

- bezpłatną analizę źródeł pozyskania środków finansowych w obszarze szkoleń, doradztwa, badań i inwestycji,
- oszacowanie szans i możliwości w zakresie aplikowania o dotacje z uwzględnieniem analizy ryzyka realizacji projektu,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie uwzględniające obowiązujące wytyczne, standardy projektowe oraz zindywidualizowane cechy każdego z projektów,
- opracowanie budżetu projektu na bazie uzgodnionego stanowiska z kontrahentem określenie harmonogramu wdrażania projektu z uwzględnieniem ram czasowych,
- wskazanie specyfiki realizacji projektów w kontekście realizacji działań,
- obsługa rozliczenia finansowego projektu z wykorzystaniem narzędzi kontroli wydatków projektowych, ewaluacja i monitoring działań projektowych na bazie wystandaryzowanych metod badawczych, skuteczna promocja działań projektowych z elementami Public Relations.