PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

AKTUALNOŚCI

OFERTA STAŻU ZAWODOWEGO


 

Agencja zatrudnienia 4progress poszukuje firm lub osób fizycznych, które byłyby zainteresowane przyjęciem na 3-miesięczny staż zawodowy uczestnika/ów projektu.

 

Firma posiada osoby po kursie zawodowym:

1. Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej - czas trwania kursu: 100h

2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - czas trwania kursu: 100h

3. Spawanie metodą MIG - czas trwania kursu: 145h

4. Opiekunka dziecięca - czas trwania kursu: 160h


Jako organizatorzy stażu firma 4progress – doradztwo i szkolenia zobowiązuje się:

- skierować stażystę przed podjęciem stażu na badania lekarskie oraz sfinansować koszty przedmiotowych badań lekarskich;

wypłacić stażyście w okresie trwania stażu stypendium za każdy miesiąc odbywania stażu.

 

Firma/osoba fizyczna, która przyjmuje osobę na staż zawodowy zobowiązuje się do:

- wypełnienia Wniosku o zawarcie umowy na realizację stażu;

- przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty oraz przeszkolenia go w zakresie przepisów BHP i PPOŻ;

- zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu, który otrzyma wynagrodzenie 600,00 zł brutto za każdy miesiąc;

zatrudnienia Stażysty na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące, liczone od dnia zakończenia stażu zawodowego (w przypadku zatrudnienia Stażysty na podstawie umowy cywilnoprawnej, wartość umowy nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia)

 

Zainteresowane firmy lub osoby fizyczne prosimy o kontakt!!!

Dodano: 2014-03-11