PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

AKTUALNOŚCI

Zapytanie o cenę usługi wynajmu sali


 

 

 

W związku z realizowanym projektem „PROSTO do PRACY!” w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 4progress – doradztwo i szkolenia zwraca się z zapytaniem o cenę następujących usług:


(1) Wynajęcie sali doradczej na spotkania indywidualne w okresie luty-sierpień 2018 r. w łącznym wymiarze 640 godzin, na terenie M. Białystok. Sala o odpowiednich warunkach socjalnych i bhp, bez barier architektonicznych z pełnym dostępem dla OzN ruchową, powinna być wyposażona m.in. w stoły, krzesła, tablicę, dostęp do Internetu, zapewniać odpowiednie warunki sprzyjające poufności rozmów.

(2) Wynajęcie sali szkoleniowej na grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego w okresie marzec-lipiec 2018 r., w łącznym wymiarze 192 godzin na terenie M. Białystok. Sala o odpowiednich warunkach socjalnych i bhp, bez barier architektonicznych z pełnym dostępem dla OzN ruchową, powinna być wyposażona m.in. w stoły, krzesła, tablicę, dostęp do Internetu, zapewniać min. 15 miejsc.

 

Oferty cenowe zawierające cenę brutto: wynajmu sali doradczej na spotkania indywidualne za 1 godzinę oraz wynajmu sali szkoleniowej na grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego za 1 godzinę prosimy przesyłać drogą mailową na adres biuro@4progress.pl do dnia 09.02.2018 r.

Dodano: 2018-02-06