PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA już nie jest SAMA!"


 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
Projekt jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy - do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub pełnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.


 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 55 kobiet z powiatów m. Białystok, białostockiego, sokólskiego – poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o indywidualną ścieżką reintegracji.

Oferowane formy wsparcia dla każdej Uczestniczki:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – „mapy drogowej” zawodowego rozwoju
 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym
 • Wsparcie mentorskie
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Grupy wsparcia dla Uczestniczek
 • Bezpłatne certyfikowane kursy zawodowe przygotowujące do pracy jako:

SPRZEDAWCZYNI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM – 120 h
PRACOWNICA BIUROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC – 120 h
PRACOWNICA MAŁEJ GASTRONOMII – 120 h
ASYSTENTKA DS. KSIĘGOWOŚCI – 120 h
OFFICE MANAGER – 120 h

 • Stypendia szkoleniowe dla Uczestniczek kursów zawodowych – 6,78 zł netto/dzień
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe u atrakcyjnych pracodawców – 120% ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, CZYLI 1017,40 zł netto/miesiąc
 • Zwrot kosztów dojazdu

Gwarantujemy każdej Uczestniczce indywidualne podejście, zrozumienie, pełną uwagę i pomocną dłoń na każdym etapie realizacji działań projektowych

Zapraszamy do Biura Projektu (Biuro Lidera Projektu):
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
– Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok
tel. 85 679 26 45
e-mail: bialystok@idn.org.pl

OSOBY DO KONTAKTU:

Edyta Łupińska – Koordynator projektu, Fundacja AKTYWIZACJA
tel. kom. 509 662 672, tel. 85 679 26 65, e-mail: edyta.lupinska@idn.org.pl

Ewa Brajczewska – 698 623 456, ebrajczewska@pro-skills.pl,
Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKLILLS 

Dodano: 2018-10-26