PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

PROJEKTY

TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną


 

 

TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

 

Okres realizacji: 01.10.2016 - 31.07.2018

 

Projekt jest aktualną odpowiedzią na problem niskiej aktywności społeczno-zawodowej kobiet z Subregionu Białostockiego doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. W celu trwałego włączenia społecznego i zwiększenia ich zdolności zatrudnieniowej, opracowano zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia. Najbardziej skuteczne instrumenty wsparcia i działania z obszaru aktywnej integracji zostały zaadaptowane do konkretnych potrzeb grup wiekowych i uwzględniają przyczyny wykluczenia społecznego dotykającego kobiety opiekujące się osobą zależną. W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy.

 

Cel: zwiększenie do końca lipca 2018 r. aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 60 kobiet, w tym co najmniej 30% w wieku 50+, z Subregionu Białostockiego, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu sprawowania opieki na osobą zależną i bezrobocia, poprzez kompleksowe wsparcie realizowane w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.

 

Obszar realizacji: powiat Miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski

 

Uczestniczki: 60 niepracujących kobiet opiekujących się osobą zależną, w tym 30% kobiet po 50. roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu 2 przesłanek: bezrobocia i sprawowania opieki nad osobą zależną (tj. dzieckiem lub innym członkiem gospodarstwa domowego), gotowych do zmiany swojej sytuacji życiowej.

 

Oferowane formy wsparcia dla każdej Uczestniczki:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – „mapy drogowej” zawodowego rozwoju
 • Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym
 • Spotkania z doradcą ds. aktywnej integracji / mentorem
 • Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych
 • Warsztaty dla osób zależnych
 • Grupy wsparcia dla Uczestniczek
 • Indywidualne spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą
 • Indywidualne spotkania z prawnikiem
 • Bezpłatne certyfikowane kursy zawodowe przygotowujące do pracy jako:

KUCHARZ – 104 h, SPRZEDAWCZYNI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I FAKTUROWANIEM – 80 h, OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 64 h, PRACOWNICA CALL-CENTER (TELEMARKETERKA) – 80 h, PRACOWNICA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA – 64 h

 • Stypendia szkoleniowe dla Uczestniczek kursów zawodowych – 6,60 zł netto/dzień
 • Grupowe pośrednictwo pracy
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Coaching kariery, czyli indywidualne pośrednictwo pracy
 • Płatne 4-miesięczne staże zawodowe* u atrakcyjnych pracodawców – 1500,00 zł netto/miesiąc (*dla najbardziej zmotywowanych Uczestniczek)
 • Zwrot kosztów dojazdu

 

Gwarantujemy każdej Uczestniczce indywidualne podejście, zrozumienie, pełną uwagę i pomocną dłoń na każdym etapie realizacji działań projektowych. Dodatkowo, pokryjemy koszty opieki nad dziećmi (osobami zależnymi) podczas zajęć grupowych i w czasie odbywania staży.

 

Już dziś zajrzyj na nasz fanpage www.facebook.com/Projekt.Trampolina oraz na strony Partnerów  www.aktywizacja.org.pl/bialystok,  www.proskills.pl  i zgłoś się do projektu poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ. Zapoznaj się też z REGULAMINEM PROJEKTU.

 


Data rozpoczęcia: 2016-10-01