PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

PROJEKTY

AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną


 

 

 

Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 40 kobiet sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym do 20 kobiet po 30. roku życia oraz do 20 kobiet po 50. roku życia zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, bierne zawodowo), w tym do 20 osób długotrwale bezrobotnych oraz do 20 osób o niskich kwalifikacjach.

 

W okresie od marca 2017 do maja 2018 roku oferujemy pomoc w zwiększeniu szans na zatrudnienie paniom, które napotykają trudności w podjęciu pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną. Gwarantujemy zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie grupowe i indywidualne.

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO M.IN.:


 1. Indywidualne Plany Działań „Bilans Kompetencji” – pomoc doradcy zawodowego w określeniu potrzeb oraz zdefiniowaniu decyzji dot. wyboru zawodu lub pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji.

 

2. Grupowe poradnictwo zawodowe „Gotowość do zmian” – grupowe warsztaty radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym ze stresem, wzmacniania wiary we własne możliwości, motywowania do podejmowania działań, komunikacji interpersonalnej.

 

3. Kursy zawodowe – odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, za które przysługiwać będą stypendia szkoleniowe w wysokości 796,80 PLN netto:

 

a) Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem – 120h.

b) Pracownica biurowa z elementami kadr i płac – 120h.

c) Pracownica małej gastronomii – 120h.

d) Office manager – 120h.

 

4. Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – m.in. rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, autoprezentacja, przygotowanie do rozmów z pracodawcą, metody i sposoby aktywnego poszukiwania pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych.

 

5. Indywidualne pośrednictwo pracy – zwiększające zdolności zatrudnieniowe.

 

6. Staże zawodowe – 3-miesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestniczek projektu z wynagrodzeniem netto – 997,40 PLN, realizowane pod opieką indywidualnego opiekuna będącego pracownikiem przedsiębiorstwa, w którym realizowany będzie staż.

 

Uczestniczki projektu nie ponoszą żadnych kosztów zw. z udziałem w projekcie. Ponadto oferowana jest refundacja kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną podczas uczestnictwa we wszystkich grupowych formach wsparcia.


Data rozpoczęcia: 2017-03-01