PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

PROJEKTY

PROSTO DO PRACY!


 

 

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców powiatu białostockiego, sokólskiego oraz Miasta Białystok, pozostających bez zatrudnienia.

 

Projekt skierowany jest do 40 osób (w tym 20 powyżej 30 roku życia i 20 powyżej 50 roku życiu) zamieszkujących ww. obszary, pozostających bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w I i II profilu pomocy, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne), w tym osoby o niskich kwalifikacjach.

 

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 osób powyżej 30. roku życia (30 kobiet i 10 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym 50% powyżej 50. roku życia, 50% długotrwale bezrobotnych, 50% o niskich kwalifikacjach, z powiatów białostockiego, sokólskiego i M. Białystok, poprzez wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i staży zawodowych, realizowane w oparciu o indywidualne plany działania.

 

Wartość projektu – 496 186,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich – 421 758,10 PLN

 

W ramach wsparcia w projekcie, zakładamy:

 

Indywidualną diagnozę zawodową


Indywidualne spotkania (2 lub 3 spotkania, łącznie: 6 godz./os.) z wykwalifikowanym doradcą zawodowym mające na celu pomoc w określeniu potrzeb oraz zdefiniowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji każdego beneficjenta.

 

Grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego


Zajęcia warsztatowe w wymiarze 48 godz. szkoleniowych, realizowane w bloku 6-dniowym, prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego, których celem jest diagnoza profilu osobowego, predyspozycji zawodowych oraz przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębionej analizy własnego potencjału osobistego i zawodowego w oparciu o współczesne metody doradcze i job-coachingowe.

 

Indywidualne pośrednictwo pracy


Indywidualne spotkania (5 lub 6 spotkań, łącznie: 10 godz./os.) z pośrednikiem pracy których celem będzie kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami każdego beneficjenta.  

 

4-miesięczne staże zawodowe


Staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu z wynagrodzeniem netto w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, organizowane w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach, realizowane w oparciu o Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Pod opieką indywidualnego opiekuna, pracownika danej firmy czy organizacji, każdy z uczestników projektu zdobędzie niezbędne doświadczenie zawodowe.

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe oraz staże zawodowe.

 

Formularze zgłoszeniowe (wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane w Biurze Projektu, przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. od 9.00 do 16.00) od 02.01.2018 r. 

 

NIE TRAĆ CZASU! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!


Czekamy WŁAŚNIE NA CIEBIE! 


Zadzwoń i dowiedz się więcej! -  85 746 40 50 


Data rozpoczęcia: 2018-01-02