PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

PROJEKTY

superMAMA


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie„superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”

 

Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączeniu społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt powstał po wnikliwej analizie potrzeb oraz oczekiwań kobiet i odpowiada na niski poziom kompetencji życiowych, wycofywanie się z Rynku Pracy i dezaktualizację kwalifikacji zawodowych MATEK.

 

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki: 


 • Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – „mapy drogowej” społecznego i zawodowego rozwoju
 • Konsultacje z psychologiem, socjoterapeutą
 • Konsultacje z prawnikiem, mediatorem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Grupy wsparcia dla uczestniczek
 • Bezpłatne kursy zawodowe

 

STYLIZACJA PAZNOKCI – 30 godz. 

PRAWO JAZDY KATEGORII B – 60 godz. 

PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMII – 120 godz. 

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI BIURA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC – 120 godz. 


 • Stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Płatne 4-miesięczne staże zawodowe – (1017, 40 PLN za każdy miesiąc pracy) 
 • Zwrot kosztów dojazdu


Data rozpoczęcia: 2019-01-02